ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง

ประวัติสถานี
กำลังพล
กต.ตร.สภ.ดอยหลวง
หน่วยบริการประชาชน
ชุมชนสัมพันธ์

สถานีตำรวจภูธรดอยหลวงเป็นสถานีตำรวจที่ให้บริการประชาชนด้วยความประทับใจ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง


แจ้งเหตุ/แจ้งข้อมูลเบาะแส
โทร 053-790090 หรือโทร 191
e-mail : [email protected]


สภ.ดอยหลวง

พ.ต.อ.พีระยุทธ ไกรราช
ผกก.สภ.ดอยหลวง
โทร 06-3768-5353
วิดีโอตำรวจไทยหัวใจประชาชน สภ.ดอยหลวง
 
กิจกรรม / ผลการปฏิบัติงาน
การฝึกประจำสัปดาห์
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวงมีการจัดการฝึก
ประจำทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการฝึก
โดย พ.ต.อ.พีระยุทธ์ ไกรราช ผกก.สภ.ดอยหลวง
โครงการครูแดร์( D.A.R.E.)
การดำเนินการตามโครงการครูแดร์
ประจำปีการศึกษา 2562
พื้นที่ อ.ดอยหลวง
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ดำเนินการทดสอบสุขภาพจิต
ของข้าราชการตำรวจในเบื้องต้น
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง 137 ม.8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จว.เชียงราย 57110
[email protected]โทร 053-790090